Kategorie

Książka tygodnia

Skandale sportowe i oszustwa

Sponsorzy konkursu

Książka miesiąca

Processus brevior. Materiały do ćwiczeń z kanonicznego prawa procesowego

Postępowanie procesowe, zmierzające do orzeczenia nieważności zawartego małżeństwa, zostało uregulowane w Kodeksie Prawa Kanonicznego promulgowanym w 1983 roku, a także w późniejszej instrukcji procesowej Dignitas connubii z 2005 roku. Pontyfikat papieża Franciszka przyniósł w ostatnim czasie jednak istotne zmiany w części dotyczącej prawa małżeńskiego formalnego. Podyktowane one zostały sytuacją tych, którzy chcą uregulować swoją trudną sytuację małżeńską, a u których istnieją podstawy prawne, by twierdzić, że ich związek małżeński jest nieważny. Reforma z 2015 roku, wprowadzona dokumentem Mitis Iudex Dominus Iesus, skłania więc, do podjęcia tematyki zmian w dotychczasowym postępowaniu, zwłaszcza w kontekście nowo wprowadzonego procesu skróconego przed biskupem diecezjalnym. Dotychczas bowiem taki sposób procedowania nie istniał. Nowatorski pomysł papieża Franciszka spowodował szereg krytycznych uwag na temat tego procesu, co wymaga podjęcia i wyjaśnienia, tak jego istoty, jak i sposobu postępowania w określonym przypadku.