Kategorie

Książka tygodnia

Skandale sportowe i oszustwa

Sponsorzy konkursu

Książka miesiąca

Małe światy wielkiej Rosji. Twórczość Wiktorii Tokariewej

Książka Justyny Mirońskiej jest pierwszą na terenie Europy próbą szczegółowej prezentacji życia i twórczości współczesnej pisarki rosyjskiej – Wiktorii Tokariewej. (…) Walorem Małych światów wielkiej Rosji… jest unaocznienie, że Tokariewa to „mieszkanka” żyjąca i tworząca na skrzyżowaniu „wielu epok”: „odwilży”, breżniewowskiej stagnacji, gorbaczowowskiej pierestrojki, upadku ZSRR, transformacji ustrojowej… Jako wiarygodna obserwatorka i naoczny świadek wydarzeń, Tokariewa przekazuje swe doświadczenia w formie artystycznej, stając się równocześnie kronikarzem rzeczywistości.
(z recenzji wydawniczej prof. dr hab. Katarzyny Dudy)