Kategorie

Książka tygodnia

Skandale sportowe i oszustwa

Sponsorzy konkursu

Książka miesiąca

Kasina Mała. 80 lat po chłopskim proteście

Ksiądz Władysław Majkowski jest rodowitym kasinczaninem. W Kasince Małej ukończył szkołę podstawową, eksternistyczną maturę zdał w Krakowie-Nowej Hucie. W latach 1962-1968 studiował filozofię i teologię w Wyższym Seminarium Księży Sercanów w Stadnikach. W 1968 r. otrzymał święcenia kapłańskie. Przez cztery lata pracował w duszpasterstwie w Krakowie i Staniątkach. W latach 1972-1976 studiował w Rzymie. Jest absolwentem socjologii Uniwersytetu Gregoriańskiego, filozofii Uniwersytetu Urbanianum w Rzymie. Doktorat z socjologii uzyskał na Loyola University w Chicago (PhD); habilitował się w Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie, a tytuł profesora uzyskał na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Przedmiotem zainteresowań naukowych ks. W. Majkowskiego jest katolicka nauka społeczna, socjologia rodziny, historia myśli społecznej oraz problemy i patologie życia społecznego.

Artykuły powiązane