Kategorie

Książka tygodnia

Skandale sportowe i oszustwa

Sponsorzy konkursu

Książka miesiąca

Bibliotekarz 9/2017

Wrześniowy numer „Bibliotekarza” rozpoczynamy artykułem Działalność instrukcyjno-metodyczna bibliotek publicznych znaczy obecnie to samo co dawniej! autorstwa Moniki Simonjetz z Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. C. Norwida w Zielonej Górze, która opisuje działalność bibliotek publicznych w tym zakresie. Drugi tekst Kilka pomysłów na promocję książki i czytania Edyty Kosik zwraca uwagę na promocję czytelnictwa wśród osób nieczytających. Trzeci tekst Realne rozmowy w wirtualnym świecie autorstwa Tomasza Pawlika omawia rolę i znaczenie rozmów o książkach w rozbudzaniu aspiracji czytelniczych. Autor podkreśla znaczenie bibliotek i organizacji pozarządowych działających wspólnie na rzecz poprawy czytelnictwa.
W dziale „Wywiady” przedstawiamy rozmowę z Karoliną Suską, która zajęła drugie miejsce w ogólnopolskim konkursie SBP Bibliotekarz Roku 2016, dyrektorką Gminnej Biblioteki i Domu Kultury w Łaziskach. Laureatka dzieli się swoimi przemyśleniami na temat zawodu i stwierdza, że jego wykonywanie wymaga stałych kontaktów z ludźmi, bowiem są one źródłem inspiracji dla realizowanych pomysłów i projektów w bibliotece.
W dziale „Z bibliotek” prezentujemy cztery teksty. Pierwszy z nich Małgorzaty Dargiel-Kowalskiej prezentuje wydarzenia tegorocznego Tygodnia Bibliotek. Drugi tekst Bożeny Lech-Jabłońskiej z Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Lublinie Sto dziesięć lat Biblioteki Publicznej im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie przedstawia najważniejsze wydarzenia z długiej historii biblioteki oraz wieńczący jej dorobek uroczysty jubileusz, który odbył się 25 maja. Trzeci tekst Jadwigi Kusior pt. Miejskiej Biblioteki Publicznej w Dąbrowie Tarnowskiej wczoraj i dziś przedstawia tradycje bibliotekarstwa w mieście oraz działalność 70-letniej biblioteki, jej dorobek i zmiany, które dokonywały się na przestrzeni lat. Czwarty tekst Karoliny Doliby z Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Rybniku Noc Bibliotek po amerykańsku prezentuje atrakcje przygotowane dla uczestników tegorocznej Nocy Bibliotek.
W dziale „Sprawozdania i relacje” przedstawiamy Działalność instrukcyjno-metodyczną bibliotek publicznych – nowe wyzwania Danuty Kaczmarek. Autorka omawia ogólnopolską konferencję poświęconą tym zagadnieniom, która odbyła się pod koniec maja w Bydgoszczy. Drugi tekst Innovative Library in Digital Era Anny Stach-Siegieńczuk i Agnieszki Wiater prezentuje relację z XX Międzynarodowej Konferencji ILIDE, która odbyła się w marcu na Słowacji.
W dziale „W szufladzie bibliografa – bibliotekarza” Ewa Dombek z Biblioteki Narodowej w artykule Bibliograficzne niespodzianki omawia pracę bibliografa przy ustalaniu danych i informacji służących powstawaniu prawdziwych, rzetelnych opisów bibliograficznych.
W dziale „Prawo biblioteczne” proponujemy tekst Rafała Golata Umowa o dzieło czy umowa zlecenia?
Numer „Bibliotekarza” uzupełniają działy: „O bibliotekach w prasie”, „Przegląd piśmiennictwa”, „Z życia SBP”, „W kilku słowach”, a także „Postaktualia” Jacka Wojciechowskiego.

Zapraszamy do lektury
Redakcja „Bibliotekarza”