Kategorie

Książka tygodnia

Skandale sportowe i oszustwa

Sponsorzy konkursu

Książka miesiąca

Kanoniczne prawo małżeńskie – wybrane zagadnienia

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom akademickich instytucji udzielających porad prawnych, które coraz częściej spotykają się właśnie ze sprawami małżeńskimi w aspekcie kościelnym, Studencka Poradnia Prawna Wydziału Prawa Kanonicznego Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie zorganizowała konferencję naukową, wprowadzając w tematykę małżeńską studentów innych wydziałów prawniczych w Polsce. Publikacja zawiera omówienie najważniejszych zagadnień dotyczących kanonicznego prawa małżeńskiego materialnego i może stanowić podstawę niezbędną do pracy z osobami poszukującymi pomocy prawnej we wspomnianej problematyce. Opracowane przez czołowych przedstawicieli kanonistyki polskiej zagadnienia dotyczą instytucji małżeństwa, przeszkód małżeńskich w prawie kanonicznym, kanonicznej formy zawarcia małżeństwa oraz zgody małżeńskiej.