Kategorie

Książka tygodnia

Skandale sportowe i oszustwa

Sponsorzy konkursu

Książka miesiąca

Ordynacja kobiet. Problemy i pytania otwarte w kontekście dialogu ekumenicznego

Kolejny tom w serii „Horyzonty dogmatu” przedstawia zagadnienie ordynacji kobiet do urzędowego kapłaństwa w Kościołach i Wspólnotach chrześcijańskich w kontekście dialogu ekumenicznego. Nie chodzi tu o całościową prezentację szerokiej i złożonej problematyki ordynacji kobiet, lecz o ukazanie sposobu, w jaki Kościoły chrześcijańskie odnoszą się do tego zagadnienia. Tym samym w badaniach ograniczono się do przedstawienia w sposób syntetyczny historii wprowadzenia praktyki ordynacji kobiet w wybranych Kościołach oraz argumentów za i przeciw, wysuwanych – zarówno w debacie wewnątrzkościelnej, jak i w ramach prowadzonych dialogów ekumenicznych – przez poszczególne Kościoły na uzasadnienie prezentowanych stanowisk w badanej sprawie. To właśnie z argumentacją wprowadzenia lub odrzucenia praktyki ordynacji kobiet łączy się najwięcej problemów i pytań otwartych, wobec których stają dziś Kościoły i Wspólnoty chrześcijańskie zaangażowane w proces pojednania.  Należy zauważyć, iż mimo podejmowanych badań nad kwestią ordynacji kobiet, zagadnienie to w proponowanym w tej książce ujęciu do chwili obecnej nie stało się przedmiotem systematycznego i monograficznego opracowania naukowego również w literaturze światowej. Przyjęta w tej monografii perspektywa badawcza oraz aktualne osiągnięcia międzywyznaniowych dialogów ekumenicznych czynią z niej bardzo ciekawą i oryginalną pozycję naukową.