Kategorie

Książka tygodnia

Skandale sportowe i oszustwa

Sponsorzy konkursu

Książka miesiąca

Słowo wśród nas Nr 9 (289) 2017

Wrześniowy numer „Słowa wśród nas”, nosi tytuł „Poślij mnie, Panie!”, odwołujący się do słów z Księgi Izajasza. W głównych artykułach mówimy o tym, że każdy z nas może, podobnie jak Izajasz, powiedzieć Bogu: „Oto ja, poślij mnie!” (Iz 6,8), ponieważ na mocy sakramentu chrztu wszyscy jesteśmy posłani, aby głosić światu dobrą nowinę o Bożej miłości do nas, grzeszników, aby umacniać słabych, okazywać miłosierdzie i towarzyszyć innym w drodze wiary.
W Magazynie zamieściliśmy artykuł o pierwszym kapelanie, który został kandydatem na ołtarze, Słudze Bożym ks. Vincencie Capodano: „Misjonarzem jest się do końca”. Zginął on w Wietnamie, ratując pod ogniem rannego sanitariusza, a wcześniej ofiarnie służył jako duszpasterz żołnierzom marines. Ponadto przejmujące świadectwo radykalnego nawrócenia z przestępczej drogi „Posłał mnie, bym głosił dobrą nowinę”, napisane przez Kubę z warszawskiej wspólnoty Przymierze Miłosierdzia. W ramach Naszych lektur polecamy książkę „Dawkins kontra Bóg” autorstwa Scotta Hahna i Benjamina Wikera. Odpierają oni po kolei argumenty, jakie przeciw Bogu wytoczył znany biolog, Dawkins i pokazują, do jakich konsekwencji prowadzą przyjęte przez Dawkinsa założenia.
W numerze jak zwykle znajdziemy Medytacje na każdy dzień do jednego z czytań mszalnych, Kalendarz liturgiczny oraz krzyżówkę, a także informację dla prenumeratorów – wśród osób, które opłacą prenumeratę na przyszły rok do końca grudnia 2017 roku, zostaną rozlosowane atrakcyjne wycieczki.