Kategorie

Książka tygodnia

Skandale sportowe i oszustwa

Sponsorzy konkursu

Książka miesiąca

Słowo wśród nas Nr 10 (290) 2017

Tematem numeru październikowego „Słowa wśród nas” jest jedność chrześcijan. Jednym z najtrudniejszych wyzwań stojących przed Kościołem jest pokonanie podziałów między chrześcijanami. Właśnie w październiku wypada 500 rocznica reformacji protestanckiej i przy tej okazji chcemy szukać tego, co nas łączy, a nie dzieli, a przede wszystkim skoncentrować się na modlitwie Jezusa: „aby wszyscy stanowili jedno”. Temu właśnie są poświęcone główne artykuły numeru: „Rozpoczął się cud jedności”, „Stworzeni dla wspólnoty” i „Zobaczyć oblicze Boga”.
W Magazynie zamieściliśmy artykuł o ponadczasowym przesłaniu Fatimy: „Przez Maryję Bóg może uczynić każdego z nas swoim narzędziem”, ponadto tekst „Ikona – wspólne dziedzictwo wszystkich chrześcijan” wyjaśniający znaczenie ikon także dla nas, katolików oraz poruszające świadectwo na temat adoracji. W ramach Naszych lektur przedstawiamy książkę „Franciszek z Asyżu. Prorok ekstremalny”.
W numerze jak zwykle znajdziemy ponadto Medytacje na każdy dzień do jednego z czytań mszalnych, Kalendarz liturgiczny oraz krzyżówkę.
„Słowo wśród nas” ukazuje się od 1991 roku. To miesięcznik dla tych, którzy pragną w swoim życiu doświadczyć mocy słowa Bożego, pogłębić swoją wiarę i relację z Bogiem. Oprócz artykułów dotyczących życia chrześcijańskiego zawiera medytacje do jednego z codziennych czytań mszalnych, dzięki czemu przybliża słowo Boże i ułatwia jego zrozumienie.
• rozważania Słowa Bożego na każdy dzień
• artykuły pogłębiające wiarę
• świadectwa czytelników
• żywoty świętych
• krzyżówki o tematyce biblijnej