Kategorie

Książka tygodnia

Skandale sportowe i oszustwa

Sponsorzy konkursu

Książka miesiąca

Oremus Nr 10 (253) 2017

W październikowym numerze miesięcznika „Oremus”:
- czytania i modlitwy mszalne na każdy dzień;

- wprowadzenia liturgiczne i rozważania – na niedziele, uroczystości i święta – napisane przez o. Andrzeja Prugara OFMConv, homiletę, rekolekcjonistę, ojca duchownego w Wyższym Seminarium Duchownym Franciszkanów w Krakowie;

- modlitwy wiernych przygotowane przez Annę Jędrzycką;

- rozważania różańcowe autorstwa Anny M. Faszczowej, teologa-dogmatyka, animatorkę chóru Angelus w Horyńcu-Zdroju;

- kolejny tekst z działu „Pytania i odpowiedzi”. O. Stanisław Celestyn Napiórkowski OFMConv, wybitny teolog-dogmatyk, odpowiada na pytanie:

Czy nabożeństwo różańcowe powinno odbywać się przy wystawionym Najświętszym Sakramencie?

- propozycje śpiewów na niedziele, uroczystości i święta przygotowane przez Adama Kowalskiego.

W ramach nowego cyklu w „Liturgicznym ABC” Maciej Zachara MIC proponuje tekst „Znak świątyni”. „Budynek kościelny – podkreśla – to znak świątyni, znak żywego Kościoła, który w tym miejscu się gromadzi, a także proroczy znak Jeruzalem niebieskiego, do którego pielgrzymujemy”.
Michał Kozak MIC w cyklu „Pokochać Psalmy” pisze o przyrodzie nieożywionej w psalmach. „W Psałterzu – zauważa autor – nie znajdziemy bałwochwalczego ubóstwienia przyrody. Nie ma też w nim właściwego dla wielu współczesnych ujęcia czysto pragmatycznego, gdzie góra jest zbiorem granitowych płytek, a drzewo «parkietem, który jeszcze rośnie». Przyroda nie jest również «autonomiczna», horyzont znaczeń nie kończy się na niej, lecz od niej zaczyna”.
Halina Świrska, autorka „Naszej okładki”, przedstawia „Św. Łukasza Ewangelistę” (ikona, początek XV w.).

Ponadto w numerze – jak zawsze – części stałe Mszy świętej.