Kategorie

Książka tygodnia

Skandale sportowe i oszustwa

Sponsorzy konkursu

Książka miesiąca

W cieniu legendy św. Jana z Kęt

Autor podjął się pionierskiej pracy mającej na celu wydobycie z niepamięci, człowieka niedocenionego – ks. Grzegorza Jana Zdziewojskiego z Łasku, człowieka wyjątkowo utalentowanego i zasłużonego dla sprawy Bożej, gorliwego duszpasterza, wziętego kaznodzieję i niedocenionego poetę, fundatora wielu dzieł religijnych, wielkiego czciciela św. Jana z Kęt i niezmordowanego szerzyciela jego kultu, odznaczającego się wyjątkową wrażliwością społeczną. Równocześnie człowieka zapomnianego.
Dla Czytelnika ta książka ma niezwykłą wartość, jest bowiem – choć niełatwym – ale wyjątkowo interesującym przybliżeniem apostoła miłosierdzia, człowieka czynu, a równocześnie pragnącego wieść swój żywot z dala od „gwaru świata, wolnego od natłoku różnych spraw, aby samemu Bogu, mógł życie poświęcić”.