Kategorie

Książka tygodnia

Skandale sportowe i oszustwa

Sponsorzy konkursu

Książka miesiąca

Bibliografia wydawnictw Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich

Bibliografia wydawnictw Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich dokumentuje działalność wydawniczą Stowarzyszenia, w stulecie jego istnienia. Ukazuje bogatą i wielostronną działalność wydawniczą Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, największej organizacji środowiska bibliotekarskiego w Polsce, od wydanej w 1915 r. pracy poświęconej zbiorom ikonograficznym, po publikacje opatrzone datą wydania 2016 r. Bibliografia... przygotowana została w układzie chronologicznym. Zawiera 1129 pozycji wydawnictw zwartych oraz 23 tytuły czasopism.