Kategorie

Książka tygodnia

Skandale sportowe i oszustwa

Sponsorzy konkursu

Książka miesiąca

Bibliotekarz 10/2017

W październikowym numerze „Bibliotekarza” prezentujemy materiały dotyczące różnych ważnych bibliotekarskich problemów. Dział „Artykuły” rozpoczynamy tekstem Katarzyny Bikowskiej z Biblioteki Uniwersyteckiej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Edukacyjna rola czasopism bibliotekarskich, który prezentuje działalność wydawniczą Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich w zakresie publikowanych czasopism, ich misji edukacyjnej. Zdaniem Autorki czasopisma SBP mają ogromne znaczenie w edukacji bibliotekarzy i adeptów zawodu, służą procesowi kształcenia zarówno na uczelniach, jak i w kształceniu ustawicznym pracowników bibliotek. Drugi tekst O kondycji bibliotek i bibliotekarzy pracujących w małych bibliotekach publicznych autorstwa Elżbiety Miśkiewicz z Gminnej Biblioteki Publicznej w Osieku Małym przedstawia pracę bibliotekarza w małej placówce w obliczu zmian, jakie zachodzą w bibliotekach i ich otoczeniu. Autorka zwraca uwagę na zachowanie proporcji między działalnością społeczną bibliotekarza a działalnością bibliotekarską, służącą promocji czytelnictwa. W dziale „Wywiady” przedstawiamy rozmowę z Elżbietą Stefańczyk, Przewodniczącą Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, która pełni tę funkcję od 2005 r. Rozmowa koncentruje się wokół pracy zawodowej w BN, wieloletniej działalności w Stowarzyszeniu, zmian jakie w tym czasie zaszły w pracy bibliotek, postawach bibliotekarzy i ich zaangażowaniu w SBP. Ważną częścią rozmowy są refleksje na temat przyszłości bibliotek i zawodu bibliotekarza. W drugiej rozmowie poznajemy sylwetkę Adrianny Walendziak, która w ogólnopolskim konkursie Bibliotekarz Roku 2016 zajęła trzecie miejsce. Laureatka pracuje w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej w Olsztynie, gdzie kieruje Działem Analiz i Współpracy z Regionem. W rozmowie, dzieli się swym doświadczeniem, nawiązuje do realizowanych projektów i współpracy z bibliotekami i bibliotekarzami w regionie. W dziale „Z bibliotek” prezentujemy dwa teksty. Pierwszy z nich Agnieszki Duk-Drąg 60-lecie Biblioteki Głównej Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie przedstawia najważniejsze wydarzenia z działalności biblioteki, ze szczególnym podkreśleniem kompleksowej modernizacji placówki w latach 2010-2013. Drugi, V edycja konkursu „Bibliotekarz inny niż myślisz” Pawła Pioterka z Biblioteki Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu prezentuje nagrodzone prace. W dziale „Sprawozdania i relacje” pod hasłem Kongres IFLA 2017 we Wrocławiu przedstawiamy teksty poświęcone temu ważnemu wydarzeniu. Autorem pierwszego Kongresowe wspomnienia jest Kazimierz Surma z Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bolesławcu, który dzieli się wrażeniami z pracy wolontariusza Kongresu IFLA. Drugi tekst Okiem superwizorki Dagny Kruszewskiej-Mach z Gminnej Biblioteki Publicznej w Raszynie omawia pracę w kierowanym przez Autorkę zespole wolontariuszy na Kongresie wrocławskim. W trzecim Kongresowe refleksje Joanna Chapska z Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Lublinie przedstawia swoje wrażenia uczestnicząc w Kongresie dzięki stypendium MKiDN. W czwartym Z najdalszych zakątków świata Bogdan Kocurek relacjonuje wizytę uczestników Kongresu IFLA w Książnicy Beskidzkiej w Bielsku-Białej. Kolejny tekst IFLA w Bibliotece Uniwersyteckiej w Warszawie omawia konferencję satelicką poświęconą aktualnym trendom z zakresu usług i technologii informacyjnych w bibliotekarstwie. Autorką jest Lilianna Nalewajska z Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie. W dziale „Prawo biblioteczne” proponujemy tekst Rafała Golata Reforma procedury administracyjnej.