Kategorie

Książka tygodnia

Skandale sportowe i oszustwa

Sponsorzy konkursu

Książka miesiąca

Teologia przyjaźni

Czym jest przyjaźń?
Jakie ma oblicza?
W czym się przejawia?
Co o niej mówi Pismo Święte?
Przyjaźń to doświadczenie przeżywane we wszystkich epokach i kulturach, łączące młodych i dorosłych, bogatych i ubogich, dotyka także naszej wirtualnej rzeczywistości, rozciągając się na kontakty na Facebooku, gdzie dodawanie znajomych odbywa się na podstawie „prośby o zaprzyjaźnienie się”. Jest to doświadczenie trwałe, ponieważ właściwe człowiekowi, ale zarazem trudne do zdefiniowania i wręcz niejednoznaczne. Ksiądz Stefano Zamboni SCJ wnikliwie analizuje to zagadnienie i ukazuje, czym w istocie jest przyjaźń dla ludzi wierzących.