Kategorie

Książka tygodnia

Skandale sportowe i oszustwa

Sponsorzy konkursu

Książka miesiąca

Implikacje soborowej koncepcji dialogu Kościoła ze światem współczesnym w myśli Tomasza Halika

W teologii księdza Halika wezwanie Kościoła do realizacji dialogicznej misji chrześcijan względem świata zaowocowało oryginalną koncepcją teologii mostów, co o. Bruno Paterewicz w swojej pracy doskonale wyeksponował. Niniejsza książka jest bowiem nie tylko rozprawą naukową, ale jest świadectwem, w jaki sposób to, co immanentne  chrześcijaństwu, rozrasta się i tworzy porozumienie między rzeczywistościami na pozór sprzecznymi. Takie porozumienie jest oczywiście możliwe, gdyż stanowi ono kwintesencję chrześcijańskiej wiary. Chrześcijaństwo bowiem z samej swej natury jest przesycone ideą jedności, która nie niszczy i nie zaciera odrębności. Fundamentem jest
tu bowiem sam rdzeń doktrynalny o jednym Bogu w Trzech Osobach i o jednym Chrystusie w dwóch naturach. Dogmaty te, co ważne, nie są tylko prawdą o Bogu, ale są  również prawdą o świecie i człowieku na obraz Boga uczynionymi.
o. dr Jan Strumiłowski OCist