Kategorie

Książka tygodnia

Skandale sportowe i oszustwa

Sponsorzy konkursu

Książka miesiąca

Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich przeszłość i teraźniejszość 1917 - 2017

Publikacja Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich przeszłość i teraźniejszość 1917-2017 dokumentuje działalność Stowarzyszenia, w stulecie jego istnienia. Ukazuje bogatą i wielostronną działalność Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, największej organizacji środowiska bibliotekarskiego w Polsce.
Książka podzielona jest na trzy części. Pierwszą opisującą lata 1917‑1945. Część II obejmuje dzieje Stowarzyszenia w okresie Polski Ludowej, czyli działalność organizacji w latach 1945‑1989. Część III poświęcona jest działalności SBP po roku 1989, czyli w nowej rzeczywistości politycznej, społeczno-ekonomicznej i kulturowej.
Tekst główny dopełniają przygotowane w oparciu o źródła cytowane w pracy, krótkie biogramy wszystkich przewodniczących Stowarzyszenia, zaś korzystanie z książki ułatwia indeks nazwisk. Uzupełnieniem warstwy tekstowej jest materiał oglądowy, czyli publikowane na końcu poszczególnych części fotografie.