Kategorie

Książka tygodnia

Skandale sportowe i oszustwa

Sponsorzy konkursu

Książka miesiąca

Bibliotekarz 12/2017

Grudniowy numer „Bibliotekarza” rozpoczynamy od uroczystości jubileuszowej 100-lecia Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, która odbyła się 20 października 2017 r. w Bibliotece Narodowej w Warszawie. Z tej wyjątkowej okazji licznie przybyli bibliotekarze, przedstawiciele władz państwowych i samorządowych, pracownicy nauki związani z bibliotekarstwem i informacją naukową, a także sympatycy organizacji stowarzyszeniowej mogli przypomnieć sobie lub dowiedzieć się o początkach działalności Związku Bibliotekarzy Polskich, kształtowaniu się jego struktur, wybitnych postaciach związanych najpierw z ZBP, później SBP. Wykład skierowany do uczestników jubileuszu, a później film przygotowany specjalnie z okazji 100-lecia SBP był doskonalą ilustracją działania jednej z najstarszych organizacji stowarzyszeniowych w Polsce. Z okazji jubileuszu skierowano do Stowarzyszenia – jubilata i jego członków wiele życzeń, podziękowań i listów gratulacyjnych podkreślających osiągnięcia organizacji na przestrzeni dziesięciu dekad, jego rolę w kulturze, ale przede wszystkim ogromne zasługi w tworzeniu i pielęgnowaniu środowiska zawodowego bibliotekarzy. Dopełnieniem jubileuszowej relacji jest tekst Małgorzaty Szymańskiej-Rokickiej z Książnicy Podlaskiej prezentujący obchody 100-lecia SBP na Podlasiu, zaangażowanie bibliotekarzy w przygotowanie licznych imprez podkreślających wyjątkowy ich charakter. Drugi tekst Deregulacja zawodu bibliotekarza „w oczach” bibliotek dr. hab. Zdzisława Gębołysia z Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy omawia sytuację w bibliotekach po wprowadzeniu ustaw deregulujących zawód bibliotekarza. Z obserwacji „krajobrazu po deregulacji” autor wysnuwa szereg wniosków, przytaczając argumenty podnoszone zarówno przez zwolenników, jak i przeciwników deregulacji. Posiłkując się wynikami ankiety przeprowadzonej w siedmiu bibliotekach z trzech województw, podejmuje także próbę odpowiedzi na pytania dotyczące wpływu deregulacji na dostęp do zawodu bibliotekarskiego. Trzeci artykuł Razem szybciej, lepiej, efektywniej – o współpracy bibliotek naukowych w zakresie katalogowania z perspektywy 15 lat katalogu NUKAT Pawła Rygla przedstawia stan obecny i przyszłość katalogu. Autor omawia korzyści projektu dla bibliotek i bibliotekarzy katalogujących zbiory. Hanna Jabłkowska autorka kolejnego tekstu Eurolis prezentuje działania stowarzyszenia bibliotekarzy z instytutów kultury różnych krajów europejskich mających siedzibę w Londynie na rzecz promocji czytelnictwa. W dziale „Sprawozdania i relacje” pod hasłem Kongres IFLA 2017 we Wrocławiu przedstawiamy dwa teksty przygotowane przez wolontariuszki, na co dzień pracujące w Bibliotece Politechniki Gdańskiej oraz Bibliotece Publicznej m.st. Warszawy. W dziale „Prawo biblioteczne” proponujemy tekst Rafała Golata Działalność dodatkowa bibliotek w świetle orzecznictwa Naczelnego Sądu Administracyjnego.
Numer „Bibliotekarza” uzupełniają: „Przegląd piśmiennictwa”, „W kilku słowach”, a także „Postaktualia” Jacka Wojciechowskiego. Nawiązując do obchodów rocznicowych 100-lecia SBP i rozpoczęcia kolejnej dekady działalności Stowarzyszenia, w rubryce „Z życia SBP” prezentujemy nowy skład Zarządu Głównego SBP wybrany podczas Krajowego Zjazdu Delegatów, który odbył się 21 października w Warszawie w gmachu Biblioteki Narodowej oraz składy statutowych organów SBP na kadencję 2017-2021.
Joannie Pasztaleniec-Jarzyńskiej, nowej przewodniczącej SBP, członkom Zarządu Głównego oraz członkom Głównej Komisji Rewizyjnej i Głównego Sądu Koleżeńskiego życzymy wielu sukcesów.