Kategorie

Książka tygodnia

Skandale sportowe i oszustwa

Sponsorzy konkursu

Książka miesiąca

Jan Kupiec (1841–1909) śląski pisarz ludowy i działacz społeczno-oświatowy

Książka „Jan Kupiec (1841–1909) – śląski pisarz ludowy i działacz społeczno-oświatowy” zredagowana przez dr Danutę Kocurek ukazuje nam – warte upamiętnienia i przypomnienia – dokonania tytułowego bohatera tej publikacji. Dociekania autorów nie są wyłącznie retrospektywne, nie ograniczają się do badań historycznych, ale także ukazują aktualność dziedzictwa społeczno-oświatowego Jana Kupca i zwracają uwagę na inspiracje, które obecnie można czerpać z jego działalności. To ważne, że w danej społeczności lokalnej – na ziemi pszczyńskiej – podejmuje się i koordynuje zespołowe badania nad dokonaniami postaci, które wydatnie kształtują historyczną tożsamość tej społeczności i zarazem popularyzuje się dokonania historycznych postaci, czerpiąc z nich ważne dla współczesności inspiracje. Książka ta powinna stanowić również zapowiedź całej serii publikacji monograficznych o śląskich pisarzach ludowych i działaczach społeczno-oświatowych, w poczet których wpisuje się znamienita postać Jana Kupca. Należy bowiem badać i eksponować rolę osób zaangażowanych w działalność społeczno-oświatową w dziejach śląskiej krainy. W publicznych debatach zaś trzeba konsekwentnie zwracać uwagę na niezbędność różnych form działalności społeczno-oświatowej przyczyniających się do kształtowania ludzi o światłym umyśle i wielkim sercu.
dr hab. Marek Rembierz Uniwersytet Śląski w Katowicach