Kategorie

Książka tygodnia

Skandale sportowe i oszustwa

Sponsorzy konkursu

Książka miesiąca

Mity i fakty o historii Kościoła

Demaskuje fałsz przeciwników Kościoła, którzy starają się posługiwać zmanipulowanymi argumentami historycznymi.
Hillaire Belloc streszcza argumentację przeciwników Kościoła, a następnie rozprawia się z nią w oparciu o najbardziej typowe przykłady (jak np. słynna sprawa Galileusza). Z argumentacji Belloca wyłania się obraz Kościoła jako rzeczywistości absolutnie wyjątkowej na tle innych instytucji i organizacji istniejących na przestrzeni dziejów. Katolicyzm nie jest po prostu jedną z wielu religii, ale jest nieporównywalny z niczym innym na świecie.

Artykuły powiązane