Kategorie

Książka tygodnia

Skandale sportowe i oszustwa

Sponsorzy konkursu

Książka miesiąca

Bibliotekarz 1/2018

Styczniowy numer „Bibliotekarza” 2018 r. publikujemy z artykułem rozpoczynającym dział „Nowe Technologie”, który poprowadzi Tomasz Sopyło, kierujący IT w Bibliotece Publicznej m.st. Warszawy – Bibliotece Głównej Województwa Mazowieckiego, uczestniczący w pracach Komisji Nowych Technologii ZG SBP. Pierwszy artykuł Office 365 w bibliotece publicznej omawia usługi pakietu, które wdrożone w bibliotece przynoszą bibliotekarzom i Czytelnikom wiele korzyści. Autor dzieli się swoim doświadczeniem, a także pracowników Działu Informatyki Biblioteki na Koszykowej wdrażających usługi Office 365. Zapraszamy Czytelników do dzielenia się uwagami i sugestiami dotyczącymi prac prowadzonych w zakresie IT.

Pierwszy numer „Bibliotekarza” w 2018 r. zawiera teksty omawiające ważne zagadnienia zarówno z punktu widzenia praktyki zawodowej, jak i wzajemnych relacji, wymiany poglądów w środowisku bibliotekarskim. Deskryptory Biblioteki Narodowej w Bibliografii Małopolski, tekst Krystyny Kasprzyk z Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Krakowie przedstawia prace prowadzone nad zastosowaniem nowego języka informacyjno-wyszukiwawczego, w szczególności w bazach rejestrujących zbiory regionalne. Autorka omawia szczegółowo prace nad Bibliografią Małopolski, powstającą we współpracy z 15 bibliotekami regionalnymi województwa małopolskiego, nawiązuje do licznych dylematów i problemów, które rozwiązuje zespół małopolskich bibliografów. Zwraca uwagę na potrzebę nieustannych szkoleń i wymiany doświadczeń między Biblioteką Narodową a Wojewódzką Biblioteką Publiczną w Krakowie, a także innymi bibliotekami stosującymi Deskryptory Narodowej Książnicy. Redakcja „Bibliotekarza” otwiera jego łamy dla zarówno bibliotekarzy z różnych typów bibliotek wykorzystujących Deskryptory BN, jak i pracowników BN pracujących nad ich strukturą.

Do bibliotekarzy, głównie z bibliotek dla dzieci i młodzieży, skierowany jest tekst Andrzeja Nowakowskiego Antoni Boratyński: sztuka dla młodych, w którym autor nie tylko przypomina sylwetkę znanego i cenionego ilustratora publikacji dla dzieci i młodzieży, ale podejmuje również próbę scharakteryzowania ilustratorstwa dla tej grupy czytelników, uwzględniającą m.in kolorystykę ilustracji, jakość i rodzaj ob¬woluty.

Tekstem ważnym z punktu widzenia wzajemnych, środowiskowych relacji, prezentującym sylwetki znanych i cenionych bibliotekarzy, jest wywiad z dr. hab. Arturem Jazdonem, wieloletnim dyrektorem Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu, wykładowcą, autorem książek i artykułów naukowych, organizatorem międzynarodowych i krajowych konferencji naukowych z dziedziny bibliotekarstwa. Poznajemy w nim poglądy A. Jazdona na zawód bibliotekarza, lata pracy w Bibliotece Uniwersyteckiej w Poznaniu i Komisji Egzaminacyjnej dla kandydatów na bibliotekarzy i dokumentalistów dyplomowanych, sylwetki bibliotekarzy, którzy mieli wpływ na Jego karierę zawodową. Warto poznać także A. Jazdona jako miłośnika XIX-wiecznych książek, członka Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, melomana, który jest także kibicem piłki nożnej i majsterkowiczem.

W dziale „Sprawozdania i relacje” publikujemy dwa teksty nawiązujące do ubiegłorocznego Kongresu IFLA. Artykuły Joanny Golczyk Jak zorganizowaliśmy wolontariat 83. IFLA WLIC we Wrocławiu oraz Hanny Jabłkowskiej Moje doświadczenie jako wolontariusza w czasie Kongresu IFLA zamykają prezentowane od września 2017 r. na łamach „Bibliotekarza” teksty poświęcone najważniejszemu wydarzeniu roku 2017 w polskim bibliotekarstwie.

W dziale „Prawo biblioteczne” proponujemy tekst Rafała Golata Umowa o pracę a umowy prawa cywilnego, a w kolejnych stałych rubrykach „O bibliotekach w prasie”, „Przegląd piśmiennictwa”, „W kilku słowach”, „Z życia SBP” informacje bieżące. Styczniowy numer „Bibliotekarza” kończą „Postaktualia” Jacka Wojciechowskiego.

Zajmującej lektury życzy Redakcja „Bibliotekarza”