Kategorie

Książka tygodnia

Skandale sportowe i oszustwa

Sponsorzy konkursu

Książka miesiąca

Bibliotekarz 2/2018

W lutowym numerze „Bibliotekarza” w 2018 r. prezentujemy teksty nawiązujące tematycznie do artykułów styczniowego miesięcznika, a także o nowej problematyce.
Ważnym artykułem jest tekst Sylwii Czub-Kiełczewskiej Odliczanie do RODO rozpoczęte… omawiający prace, które biblioteki powinny wykonać do maja 2018 r., aby dostosować działalność swoich placówek do nowych (bardziej restrykcyjnych) przepisów o ochronie danych osobowych. Autorka będąca ekspertem w dziedzinie ochrony danych osobowych w poprzednich swoich artykułach omawiała poszczególne zadania, które powinny być wykonane w bibliotekach. Obecny tekst jest podsumowaniem tych rozważań i ich przypomnieniem.
Rok pracy z deskryptorami w Bibliotece Narodowej to tekst nawiązujący do tematyki numeru styczniowego. Jego autorka Aleksandra Berkieta z Biblioteki Narodowej przedstawia prace prowadzone nad rozwojem koncepcji katalogowania zbiorów w Narodowej Książnicy z zastosowaniem Deskryptorów BN w opisach bibliograficznych.
Tekstem istotnym z punktu widzenia funkcjonowania krajowej sieci bibliotecznej jest artykuł Grażyny Dittrich Powiatowa Biblioteka Publiczna w Gliwicach ogniwem Ogólnokrajowej Sieci Bibliotecznej. Autorka porusza temat powstawania bibliotek powiatowych, ich organizacji, realizowanych zadań, w tym określonych w art. 27 ust. 5 ustawy o bibliotekach. Zapraszamy Czytelników do dzielenia się swoim doświadczeniem w kontekście szeroko rozumianej działalności bibliotek powiatowych i współpracy ponadlokalnej.
Do bibliotekarzy, głównie z bibliotek dla dzieci i młodzieży, skierowany jest tekst Pauliny Bartosik Literatura dziecięca XIX w. w zasobach polskich bibliotek cyfrowych, w którym autorka dokonuje przeglądu druków zwartych wydanych w XIX w. dla najmłodszych czytelników, które znajdują się w polskich bibliotekach cyfrowych. Autorka pracująca w bibliotece szkolnej podejmuje również próbę określenia wartości tej  literatury dla rozwoju dziecka.
Artykuł Ewy Dombek Prawda, blaga i wizje… jest ostatnim, który publikujemy w dziale „W szufladzie bibliografa – bibliotekarza”.
W dziale „Prawo biblioteczne” proponujemy tekst Rafała Golata Zmiany dotyczące opodatkowania twórców, a w kolejnych stałych rubrykach „Z bibliotek”, „O bibliotekach w prasie”, „Sprawozdania i relacje”, „W kilku słowach”, „Z życia SBP” informacje bieżące, relacje z konferencji oraz ważnych wydarzeń. Lutowy numer „Bibliotekarza” kończą „Postaktualia” Jacka Wojciechowskiego.