Kategorie

Książka tygodnia

Skandale sportowe i oszustwa

Sponsorzy konkursu

Książka miesiąca

Centony Homeryckie

Ostatnie dwie dekady to czas wzmożonych badań nad Centonami Homeryckimi. W ten nurt wpisuje się także publikacja prof. Krzysztofa Nareckiego i dra Dariusza Piaseckiego. pt. Centony Homeryckie. Wprowadzenie. Przekład. Komentarz. Jest to już druga powstała w środowisku lubelskim (KUL) monografia, podejmująca tę  interesującą tematykę. Pierwszą była opublikowana kilka lat wcześniej, a napisana pod kierunkiem prof. Nareckiego rozprawa doktorska D. Piaseckiego pt. Centony  Homeryckie. Spotkanie tradycji pogańskiej z chrześcijańską (Kraków 2014). W ten sposób Katolicki Uniwersytet Lubelski wyrasta na wiodący ośrodek w badaniach nad Centonami Homeryckimi.
Książka zawiera pierwszy polski, a trzeci w świecie (po francuskim i włoskim) przekład centonów. Pozycja ma charakter syntezy i nie jest kolejnym ujęciem fragmentarycznym. W literaturze światowej istnieje sporo monografii i artykułów podejmujących szczegółowe kwestie w centonach. Publikacja prof. Nareckiego i dra
Piaseckiego jest swego rodzaju przewodnikiem po centonach i po literaturze na ich temat.