Kategorie

Książka tygodnia

Skandale sportowe i oszustwa

Sponsorzy konkursu

Książka miesiąca

Monografia Sami swoi? Wielokulturowość we współczesnej Europie

Inspiracją do tej publikacji było dwudzieste drugie Seminarium Śląskie, które odbyło się w październiku 2017 roku, a którego tematem przewodnim była wielokulturowość Europy i związany z nią temat swoich i obcych.
Seminarium Śląskie to jedna z najważniejszych inicjatyw poświęconych tematyce śląskiej  i niemiecko-polskiej na Górnym Śląsku, umożliwiająca spotkanie się i dyskusję naukowców z Polski i z zagranicy, przedstawicieli mniejszości niemieckiej oraz polskiej większości z regionu.
Europa to zlepek ludzi o różnych kulturach, tradycjach i religiach. Wielokulturowość poszczególnych państw i regionów stanowi jej nieodzowny element i jest częścią jej dziedzictwa kulturowego.
Ze względu na falę migracji ludności Bliskiego Wschodu na teren Starego Kontynentu w ostatnich latach, wielokulturowość nabiera w Europie nowego, szczególnego znaczenia.
Poszczególne narody europejskie stają przed pytaniem, kto jest obcy, a kto swój i dlaczego obcość tak często łączona jest ze strachem i niepewnością. To, czego Europa w obecnych czasach musi nauczyć się na nowo, to sposób integrowania obcości i czerpania z niej wramach społeczeństw i zbiorowości wielokulturowych. Tak aby obcość w przyszłości mogła stać się swojska i stanowiła różnorodność, ubogacenie i element wyróżniający społeczeństwa europejskie.
Zachęcamy do spojrzenia na temat obcości pod różnymi aspektami, zapraszając do lektury niniejszej monografii.

Więcej w tej kategorii: « Domowe wypieki