Kategorie

Książka tygodnia

Skandale sportowe i oszustwa

Sponsorzy konkursu

Książka miesiąca

Homo Dei nr 2 (327) 2018

Kwartalnik „Homo Dei" od początku był adresowany przede wszystkim do duchowieństwa, a także wszystkich zaangażowanych w życie Kościoła. Pismo miało charakter praktyczny, stąd też cieszyło się popularnością wśród księży. Ta linia utrzymuje się również dzisiaj. Tematyka pisma obejmuje przede wszystkim szeroko rozumiane zagadnienia teologiczne i duszpasterskie, ujęte obecnie w czterech działach: „artykuły i wywiady”, „zagadnienia duszpasterskie”, „pomoce duszpasterskie” oraz „recenzje”.

Kwartalnik „Homo Dei" ukazuje się od 1932 roku. W roku 1953 władze komunistyczne zlikwidowały pismo pod pretekstem antypaństwowej działalności jego ówczesnego redaktora naczelnego o. Mariana Pirożyńskiego. Wznowienie działalności okazało się możliwe dopiero w roku 1957. Jest jednym z najstarszych spośród obecnie istniejących polskich czasopism. Początkowo siedziba redakcji mieściła się w Tuchowie, natomiast po II wojnie światowej kolejno we Wrocławiu, Warszawie, Tuchowie i obecnie w Krakowie. Funkcję redaktora naczelnego pełnili: o. Kazimierz Smoroński (1932-39), o. Marian Pirożyński (1946-1952 i 1957-1958), o. Stanisław Wójcik (1958-1982), o. Czesław Kudroń (1982-1990), o. Ryszard Marcinek (1990-1992), o. Stanisław Bafia (1992-97), o. Witold Kawecki (1997-2002) i o. Wojciech Zagrodzki (2002-2011). Obecnie redaktorem naczelnym jest o. Piotr Koźlak.