Kategorie

Książka tygodnia

Skandale sportowe i oszustwa

Sponsorzy konkursu

Książka miesiąca

Poradnik Bibliotekarza 3/2018

Rok 2018 jest Rokiem Jubileuszu 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości. To wydarzenie było przełomem w dziejach naszego narodu. Po 123 latach Polska odzyskała niezależność państwową. Do tegorocznego jubileuszu nawiązuje artykuł Martyny Figiel o Ignacym Janie Paderewskim – wielkim muzyku, kompozytorze i działaczu niepodległościowym. Tytuł tekstu jest symboliczny – Wygrał Polskę na fortepianie.

Właśnie dzięki muzycznym podróżom po świecie, bliskim kontaktom z osobistościami świata przyczynił się Paderewski do uwiarygodnienia dążeń Polski do niepodległości. Mamy nadzieję, iż ten artykuł zainspiruje bibliotekarzy do przesyłania informacji o wydarzeniach niepodległościowych, które odbywają się lub będą odbywać w bibliotekach (konkursy, wystawy, konferencje, spotkania, itp.). Czekamy na Państwa relacje.

Współczesne biblioteki wychodzą naprzeciw rosnącym wymaganiom swojego środowiska, użytkownicy powinni postrzegać ją jako instytucję niezbędną, pożyteczną i sprawnie funkcjonującą. Tekst Marcina Laskowskiego i Piotra Szeligowskiego omawia wyniki badań dotyczące działalności Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Łodzi. Są one dla placówki korzystne, czytelnicy doceniają jej atrakcyjną ofertę ukierunkowaną na potrzeby odbiorców. Z kolei materiał Kaliny Sikory prezentuje kreatywne działania bibliotekarzy pracujących z czytelnikami o specjalnych potrzebach – związane z technikami artystycznymi. Podopieczni w czasie warsztatów rozwijają swoje zdolności manualne, a bibliotekarze uczą się pokory i kreatywności. O ewaluacji w kontekście współpracy bibliotek z instytucjami oświatowymi pisze Maria Wójcik.

Z tekstów środowiskowych na uwagę zasługuje artykuł Moniki Simonjetz o jednej ze zmodernizowanych filii GBP w Gościeszowicach umiejscowionej w Gminnym Centrum Kultury. Powstała w ten sposób przestrzeń dla różnorodnych działań edukacyjnych i kulturalnych. Podobnej problematyki dotyczy tekst Tomasza Dzikiego o zmienionym wnętrzu głogoczowskiej filii MBP w Mysłowicach. Cieszy fakt, że coraz częściej publikujemy materiały prezentujące biblioteki filialne w nowej odsłonie. Zmienia się aranżacja nie tylko dużych placówek bibliotecznych, ale również tych małych. Bogdan Klukowski kontynuuje cykl artykułów o przewodniczących SBP, przedstawiając sylwetki prezesów, którzy nadal działają na rzecz organizacji bibliotekarskiej, obecnie jako członkowie honorowi.

Numer marcowy zamykają materiały metodyczne, przewidziane do wykorzystania w pracy bibliotekarzy z dziećmi, polecamy interesujący scenariusz o zmysłach (Zmysły, co to takiego?) oraz komiks o rocznicowym wydarzeniu – Powstaniu Wielkopolskim.