Kategorie

Książka tygodnia

Skandale sportowe i oszustwa

Sponsorzy konkursu

Książka miesiąca

Bibliotekarz 4/2018

W kwietniowym numerze „Bibliotekarza” prezentujemy artykuły odnoszące się do tematów ważnych i aktualnych dla środowiska bibliotekarskiego. Pierwszy tekst „Patrimonium” – dziedzictwo kulturowe online autorstwa Marty Mejzner z Biblioteki Narodowej przedstawia realizowany od 2017 r. wspólny projekt Biblioteki Narodowej i Biblioteki Jagiellońskiej „Patrimonium – digitalizacja i udostępnienie polskiego dziedzictwa narodowego ze zbiorów Biblioteki Narodowej oraz Biblioteki Jagiellońskiej”. Projekt będzie realizowany przez 3 lata i jego rezultatem będzie utworzenie, do 2020 r.., ponad 1 mln obiektów, do których wygasły prawa autorskie. Obiekty te będą dostępne za pośrednictwem Cyfrowej Biblioteki Narodowej POLONA. Drugi artykuł Bibliografia historii Pomorza Wschodniego i Zachodniego oraz krajów regionu Bałtyku Urszuli Zaborskiej z Biblioteki Uniwersyteckiej w Toruniu opisuje prowadzone od 60 lat prace nad Bibliografią… Autorka jest doświadczonym bibliografem, posiada bogaty dorobek zawodowy w tym zakresie, którym dzieli się z Czytelnikami. Trzeci artykuł Iwony Kaczmarek z Biblioteki Geograficznej Uniwersytetu Łódzkiego Działalność Jana Augustyniaka w łódzkich strukturach Związku Bibliotekarzy Polskich i Stowarzyszeniu Bibliotekarzy Polskich w latach 1918-1968 nawiązuje do ubiegłorocznego jubileuszu 100-lecia SBP. Autorka prezentuje działalność Jana Augustyniaka, bibliotekarza, dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej w Łodzi, aktywnego członka najstarszej organizacji bibliotekarskiej. Tekst omawia rolę J. Augustyniaka w historii ZBP i SBP w Łodzi iregionie. W dziale „Wywiady” przedstawiamy interesującą rozmowę z prof. dr hab. Anną Żbikowską-Migoń i prof. dr hab. Martą Skalską-Zlat, redaktorkami Encyklopedii książki. Publikacja ukazała się w ubiegłym roku, tj. 46 lat po opublikowaniu Encyklopedii wiedzy o książce. Rozmowa pokazuje organizację i przebieg prac nad encyklopedią, prace zespołu, ale także determinację obu Pań, aby pokonując trudności doprowadzić do publikacji Encyklopedii…

W dziale „Prawo biblioteczne” proponujemy tekst Rafała Golata Powołania i odwołania dyrektorów bibliotek, a w dziale „Ochrona danych osobowych w pracy bibliotekarza. Doświadczenia i praktyka” artykuł Sylwii Czub-Kiełczewskiej Czy biblioteki mogą być zwolnione z obowiązków wynikających z RODO?.

Natomiast w kolejnych stałych rubrykach „O bibliotekach w prasie”, „Sprawozdania irelacje”, „W kilku słowach”, „Z życia SBP” informacje bieżące, relacje z konferencji oraz ważnych wydarzeń. Kwietniowy numer „Bibliotekarza” kończą „Postaktualia” Jacka Wojciechowskiego.

 

 

Więcej w tej kategorii: « Poradnik Bibliotekarza 3/2018