Kategorie

Książka tygodnia

Skandale sportowe i oszustwa

Sponsorzy konkursu

Książka miesiąca

Mutyzm wybiórczy. Poradnik dla rodziców, nauczycieli i specjalistów

Nowe wydanie IV. 2018 poprawione i uzupełnione.
Z satysfakcją informujemy, że po niespełna roku od premiery książki Mutyzm wybiórczy – poradnik dla rodziców, nauczycieli i specjalistów, która miała miejsce 8 czerwca 2017 roku, nakład trzech poprzednich jej wydań jest już wyczerpany. Wszystkie dotychczasowe nakłady, co rzadko się zdarza w tego typu publikacjach, rozchodziły się w ciągu kilku tygodni.
Maria Bystrzanowska przystąpiła więc do opracowania kolejnego wydania, z jednej strony wykorzystując nieco zmienione i uzupełnione fragmenty wcześniejszych wydań, a z drugiej wprowadzając całkiem nowe treści.
W niniejszym, czwartym wydaniu zachowany został dotychczasowy układ i zasadniczy zrąb treści, ale część dotychczasowych informacji została poszerzona i uzupełniona, dodano również nowe pozycje. Nowy lub na nowo zorganizowany tekst stanowi prawie jedną czwartą objętości poprzednich wydań książki. Autorka ma nadzieję, że także w obecnej wersji książka wciąż będzie pomagać Czytelnikom w zrozumieniu istoty mutyzmu wybiórczego oraz znaczenia wczesnej diagnozy i skutecznej terapii tego zaburzenia lękowego.
Maria Bystrzanowska starała się dodać jeszcze więcej przykładów z życia codziennego, przedstawiła nowe, szczegółowe studium przypadku dziecka z MW, tym razem dziewczynki w wieku szkolnym, poszerzyła informacje dotyczące generalizacji mowy, zawarła wskazówki odnośnie do terapii mutyzmu wybiórczego u nastolatków, opisała wyniki własnych ostatnich badań nieformalnych na temat skuteczności terapii grupowej w leczeniu mutyzmu wybiórczego, dodała punkt o farmakoterapii, przedstawiła wady i zalety konsultacji online, dostosowała treści do nowych przepisów prawnych, dodała nowe załączniki.
Proszę pamiętać, że praca z dzieckiem z mutyzmem wybiórczym nie jest łatwa. Niemniej jednak podjęcie właściwych oddziaływań na wczesnym etapie występowania tego zaburzenia może naprawdę szybko przynieść pozytywne efekty terapeutyczne. [...]

Więcej w tej kategorii: « Humanistyka stosowana