Kategorie

Książka tygodnia

Skandale sportowe i oszustwa

Sponsorzy konkursu

Książka miesiąca

Polonia Christiana nr 47

Głównym tematem numeru jest żywo dyskutowana, niestety rzadko sensownie, kwestia imigracji muzułmanów do Europy. Nasi autorzy rozpatrują możliwe scenariusze i zagrożenia wynikające z lawinowego napływu obcych.