Kategorie

Książka tygodnia

Skandale sportowe i oszustwa

Sponsorzy konkursu

Książka miesiąca

Grecja. Ziemia apostoła Pawła

Nowe wydanie słynnego albumu z fotografiami Stanisława Markowskiego. Album przedstawia zabytki i pejzaże obecnej Grecji, ze szczególnym uwzględnieniem miejsc związanych z działalnością misyjną św. Pawła oraz głównych ośrodków życia duchowego Kościoła prawosławnego (Góra Atos, Meteory). Obok zdjęć zamieszczono fragmenty Listów św. Pawła oraz krótkie cytaty z pism mnichów prawosławnych. Wstęp ks. prof. Waldemara Chrostowskiego bardzo dobrze opisuje misyjny wysiłek i gorliwość Apostoła Narodów.