Kategorie

Książka tygodnia

Skandale sportowe i oszustwa

Sponsorzy konkursu

Książka miesiąca

Wielka Księga Objawień Najświętszej Maryi Panny w Polsce

W książce opisano ponad dwieście przypadków ukazywania się Maryi. Album omawia zarówno miejsca objawień znajdujące się na terenie obecnej Polski, jak i na Kresach Wschodnich. Pod uwagę wzięto także objawienia, jakich polscy mistycy doświadczyli w innych krajach (np. wiedeńskie objawienia maryjne św. Stanisława Kostki), jak również te objawienia zagraniczne, które dotyczyły Polski (np. wizje Królowej Polski w Neapolu).